Uw Docenten

Meditatie Docente en Reiki Master
Myriam 

Mijn naam is Myriam en ik mediteer sinds 1993. Na 10 jaar diverse technieken te hebben toegepast begon ik les te geven in meditatie technieken en energetische overdrachtsmethoden zoals o.a. Teate en Reiki. Mijn interesse ging naar het wetenschappelijk aspect van meditatie. Ik betrok mijn leerlingen in deze nieuwe approach die een brug bouwt tussen spiritualiteit en wetenschap.

Er bestaan talloze meditatie technieken die ieder hun uitwerking hebben. We denken hierbij aan Boeddhistische technieken zoals diverse Tibetaanse scholen onderwijzen, en die een derivaat zijn van het Vajrayana Boeddhisme of de Japanse  Shingon of Tendai scholen waarvan Reiki een afgeleide is. Hindoeïstische scholen uit India vinden hun oorsprong in verschillende orale overleveringen en heilige geschriften zoals de Vedas en Upanishaden. In het westen is sinds enkele decennia mindfulness erg populair en ook deze techniek vind zijn oorsprong in het boeddhisme maar werd aangepast aan het westerse denken en de westerse psychologie.
Niet iedereen is geschikt voor dezelfde techniek en in de India koos de Goeroe zijn leerling en onderwees op individuele basis en volgens het temperament van zijn pupil.
Aanvankelijk begon ik met meditatie tijdens een crisisperiode in mijn leven waar ik mijn balans trachtte terug te vinden. Ik leerde mijn mentor kennen tijdens een vlucht van New York naar Brussel. Zij was een Air Hostess die mij in contact bracht met een meditatieschool die een vorm van kundalini yoga onderwees. Ik was destijds een complete leek en had geen idee waar ik aan begon noch van de implicaties en repercussies die deze meditatie methode met zich meebracht. Deze methode was zeer ingrijpend en zeker niet gepast voor een beginneling. De bijwerkingen waren zo intens dat ik jaren niet meer durfde mediteren. Maar de ervaringen bleven mij achtervolgen en intrigeren en na jaren studie en opzoekingen naar de fysiologische en psychologische effecten van deze meditatievorm, alsook de verbanden met wetenschappelijke disciplines zoals fysica, begon ik meer en meer inzicht te krijgen en te plaatsen wat ik had ervaren. Ik begreep al snel dat wat er algemeen over meditatie wordt beweerd maar een topje van de ijsberg is en dat veel leraren je ook niet adequaat begeleiden met de vragen die je hebt omdat ze geen idee hebben wat er bij sommige van hun leerlingen gebeurt wanneer zij intens en langere tijd mediteren. Het groeiende inzicht opende voor mij een volledig nieuw begripskader over mezelf en de wereld en na die verwerkingsperiode hervatte ik mijn meditatie zij het met behulp van andere technieken.  Het gegeven dat mijn echtgenoot klassiek en alternatief arts was opende vele deuren om, op fysiologisch vlak althans, een beter begrip te krijgen van mogelijke reacties. Meditatie kent immers voor gevorderden eenvoudige maar ingrijpende methodieken die je volledig kunnen transformeren.
Het is dan ook de bedoeling dat ons centrum zijn studenten een zo volledig mogelijk beeld geeft over alle aspecten van meditatie, althans tot op het punt waar mijn kennis als docente nu reikt, want je stopt nooit met leren en ervaren. Ik houdt deze kennis bewust beknopt en aangepast aan het ontwikkelingsstadium van de leerling en zijn of haar behoefte om te weten en te ervaren.
Al zijn veel aspecten van meditatie nog verborgen voor onze westerse begripskader en voor de ontwikkeling van ons hedendaags bewustzijn, toch krijgen we meer vat op de werking hiervan op lichaam en geest. Meditatie is heel complex en heeft een invloed op je geestelijke en fysieke gezondheid maar bovenal op je wereldbeeld en hoe je zelf in dat plaatje past.

Begeleidende Arts en Reiki Master
Dr.Ivo

Dr. Ivo behaalde zijn diploma als arts in 1979 aan de universiteit van Leuven waar hij maxima cum laude afstudeerde.

Na drie jaar specialisatie in neus-keel en oren besliste hij een radicale ommezwaai te maken in zijn loopbaan en alternatieve geneeskunde te studeren. Na een intensieve studie acupunctuur in Nederland en Duitsland, neuraaltherapie in Heidelberg en homeopathie in Nederland en Frankrijk was hij een van de eerste klassiek geschoolde artsen in België die deze behandelingen in zijn praktijk toepaste. Door zijn interesse in de werking en invloed van de menselijke psyche op het lichaam en psychosomatiek volgde hij nog een twee-jarige opleiding Hypnose aan de Universiteit van Leuven.

Hij werkte ook als adviserend arts bij de “Stichting Tegen Kanker” waar hij meewerkte aan kankerpreventie en de rol van alternatieve geneeskunde als ondersteuning bij kankerbehandelingen. Hij kwam dan ook als sleutelfiguur voor de stichting geregeld in de media.

Samen met zijn echtgenote toetste hij meer controversiële manieren van helen zoals handoplegging, meditatie, quantumgeneeskunde via Random Event Generators (Scio en CoRe) en Reiki. Zowel hijzelf als zijn echtgenote werden Reiki Master. Hij volgde ook een cursus Transcendente Meditatie en beoefende spinal breathing.

In 2016 nam hij wederom een drastische beslissing om naar het buitenland te trekken en afstand te nemen van een te hectisch leven in België. Vanuit de behoefte meer tijd en kwaliteit aan mensen te besteden en op een rustiger tempo actief te blijven in het begeleiden van hen die behoefte hebben aan een betere, gezondere en evenwichtiger levenswijze, ontwikkelde hij met zijn vrouw een innovatieve combinatie van wellness, gezondheid en ontspanning.
Zo kwam het Health Energy Centre tot ontstaan waarbij vakantie werd gekoppeld aan gezondheid. De Meditation Study Section focust zich voornamelijk op de praktijk en het bestuderen van meditatie. Aanvullend aan de klassieke meditatie differentiëren deze  lessen en beoefening zich door een wetenschappelijke achtergrond en aanvullende therapieën en Detox kuren.
Als arts heeft Dr. Nagels zijn aandeel in het optimaliseren van de gezondheid en het welzijn van de meditatie cursisten en zijn extensieve kennis en ervaring optioneel aan te bieden.