Hypnotische Regressie

Pre-natale regressie & vorige levens

 

 

Regressietherapie is een nog jonge therapievorm die ervan uitgaat dat elk (psychisch, lichamelijk of emotioneel) probleem een oorzaak heeft. Deze oorzaak is te vinden in onverwerkte ervaringen in het verleden. Onder zorgvuldige begeleiding worden deze – veelal traumatische – ervaringen opgespoord, opnieuw beleefd en verwerkt. Tijdens regressietherapie herbeleeft men onder trance ervaringen uit het verleden. Regressietherapeuten zien het verleden ruim: dat kan zijn in het huidige leven, prenataal of in vorige levens. Het onderbewustzijn selecteert zelf in welk ervaringsgebied moet worden gewerkt.

 

 

 

 

 

 

Regressietherapie

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Omdat de omstandigheden nu anders zijn, passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je probleem. Met dit inzicht begint de genezing. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

Voor het succesvol ondergaan van regressietherapie is geloof in reïncarnatie of vorige levens niet nodig, wel de bereidheid om de eigen ervaringen serieus te nemen.Elk probleem kan met regressietherapie worden aangepakt, ongeacht of dit lichamelijk, emotioneel of psychisch van aard is. Ook wanneer je meer inzicht wilt in jezelf, je functioneren en/of je leven is deze therapie heel geschikt.

Alles wat we in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, gedacht, geroken en geproefd hebben kunnen we in trance opnieuw ervaren. Trance is een natuurlijk verschijnsel dat vanzelf ontstaat als we ons ergens op concentreren. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat we de dingen om ons heen bijna niet meer merken als we een spannend boek lezen of naar een boeiend televisieprogramma kijken.

Oude trauma’s oplossen

Herbeleving is een heel persoonlijke ervaring. Sommige mensen zien min of meer duidelijke beelden, anderen voelen vooral hun lichaam en weer anderen ‘weten’ het gewoon. Tijdens herbeleving blijf je je bewust van het contact met de therapeut, terwijl je tegelijkertijd beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden ervaart. Hierdoor ontdek je hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt.

De therapie begint met een relatief kort intakegesprek. Tijdens dit gesprek verzamelen we de informatie die nodig is voor de herbelevingen die volgen. We zoeken naar een rode draad, naar thema’s die in je leven een rol spelen. De sessies daarna zijn herbelevingen van die onverwerkte ervaringen in het verleden. Samen pellen we laagje voor laagje dat verleden af. Door de procesmatige aanpak ervaar je een diepgaand veranderingsproces met blijvend resultaat. Een sessie duurt over het algemeen een anderhalf uur per keer. Door de doelgerichte manier van werken blijkt regressietherapie meestal een snelwerkende therapie te zijn. Van tevoren is echter niet aan te geven hoeveel sessies nodig zullen zijn. Dit is onder meer afhankelijk van de complexiteit en de aard van de problematiek.

De therapeutische hantering van regressie begon met enkele psychiaters die met hypnose werkten. De bekendste daarvan was Alexander Cannon, een met eredoctoraten overladen Engelse psychiater die in de periode tussen de beide wereldoorlogen werkte. Hij ontdekte vorige levens bij toeval in zijn sessies met patiënten. In plaats van de instructie: ‘ga terug naar het moment in je jeugd dat …’, gaf hij de instructie: ‘ga terug naar de eerste keer dat …’. In ongeveer tweederde van de gevallen volgde daarop een traumatische situatie in een andere tijd, een ander land, soms zelfs in het lichaam van het andere geslacht. Vaak was het herbeleven en vertellen van de gebeurtenis (meestal een sterfervaring) voldoende om complete genezing van hardnekkige problemen te geven.

Toevallige ontdekking

Onvoorbereide psychiaters worden tot op de dag van vandaag met dit zelfde fenomeen geconfronteerd. Een recent voorbeeld is Brian Weiss, die zijn ervaringen heeft beschreven in het boek Vele levens, vele meesters. Weiss studeerde magna cum laude af aan de Columbia Universiteit, studeerde verder aan Yale, werd daar chief resident van de Department of Psychiatry en later hoofd van de afdeling psychiatrie van het Mount Sinaï Medical Center in Miami. Na een therapie die na achttien maanden nog geen resultaat had, probeerde hij bij een patiënte maar een keer hypnose en kwam tot zijn stomme verbazing met haar in vorige levens terecht. Andere Amerikaanse psychiaters zoals Robert Jarmon en Shakuntala Modi hebben inmiddels dezelfde ervaring gehad.

Ongeveer de helft van de oprichters van de International Association for Regression Research & Therapies (IARRT) ontdekte in de afgelopen decennia vorige levens op dezelfde manier: een open instructie om terug te gaan naar de oorzaak van het probleem. Regressietherapie is ontstaan uit de klinische ervaring van therapeuten met een open en onderzoekende instelling. Zoals met veel interessante ontdekkingen, werd regressiehypnotherapie gevonden zonder dat men er naar zocht.

Een boegbeeld in onderzoek naar vorige levens is Professor Stevenson. Hij leverde baanbrekend werk in het opzoeken van kinderen met herinneringen aan vorige levens. Hij werkte niet zozeer met hypnose, maar zijn bevindingen en de resultaten die Dr. Weiss boekte wijzen naar de richting van een bewustzijn dat in een of andere vorm voorbestaan na de fysieke dood en de data en trauma van dat leven kunnen zicht terug nestelen of incarneren in een ander leven in een ander lichaam. Diep ingebed in het onderbewuste sluimert ook het geheugen van onze cellen en de informatie die daar is opgestapeld. Deze ontdekkingen en het onderzoek dat hierover wordt gedaan in wetenschappelijke kringen staat dus nog in zijn kinderschoenen maar blijkt erg veelbelovend voor het ontrafelen van het grootste mysterie van de mens: wat is bewustzijn?

 

 

 

 

*enkel door gespecialiseerde artsen